วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

6.5 ประโยชน์ของผังงาน


3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2555 03:52

  ผังงานคืออะไร

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2556 19:50

   คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบอย่างกว้างๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย และ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์

   ลบ